Ehli Beyt yücelik açısından eşsizdir

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed, Allah’ın duası ve selamı ona ve tertemiz Ehli Beytine olsun, buyurdu ki:

 

“Biz Ehli Beytle hiç kimse kıyas edilemez!”

 

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’den (s.a.a.s.) ve imamı Ali efendimizden aktarılan bu hadis, Ehli Beytin her açıdan eşsiz ve hiç kimseyle kıyas edilemeyeceğini beyan etmektedir. İslam dininin bütün değerleri açısından, Ehli Beyt efendilerimizle kimse kıyas edilemez. İslam’ın önderliğinde Ehli Beyt tektir ve eşsizdir. Ehli Beytin haricinden alınan İslami bilgiler, doğruluk açısından şüphelidir. Nitekim eşsiz ve ona karşı kıyaslama yapılması mümkün olmayan tek kaynak Ehli Beyttir. Ehli Beytin haricindeki bütün kaynaklar, bu gerçeğin ışığı altında değerlendirilmelidir.

Ayrıca, Ehli Beytin bu manevi makamının mahiyetini ancak arifler bilir.       

 

 

Kaynaklar

Sünni kaynaklar:

 1. Hafız Ebi Bekr Ahmed bin Musa bin Merduveyh      el-İsfahani, vefatı 410 hicri, “Menakib Ali bin Ebi Talib” kitabında, s: 213
 2. Ebu Nu’aym Ahmed bin Abdullah el-İsfahani, vefatı 430      hicri, “Hilyet’ul-Evliya” kitabında, c: 7, s: 201
 3. Ahmed bin Ali bin Sabit Ebu Bekr el-Hatib      el-Bağdadi, vefatı 463 hicri, “El-Rihlatu fi talab’il-Hadis” kitabında, s: 185
 4. Ubeydullah bin Abdullah bin Ahmed Ebul-Kasem Hâkim      el-Nisaburi el-Hisikani, vefatı 495 hicri, “Şevahid’ul-Tenzil” kitabında,      c: 2, s: 271-272
 5. Ebu Şuca’ Şiyruveyh bin Şehridâr el-Hamadani      el-Deylemi, vefatı 509 hicri, “Firdevs’ul-Ahbâr” kitabında, c: 4, s: 283
 6. Hafız İbin ‘Asakir Ebi Kasem Ali bin Hasan bin      Hibetullah bin Abdullah el-Şafii, vefatı 571 hicri, “Tarih medinet Dimaşk”      kitabında, c: 30, s:      211
 7. İzuddin Abdulhamid bin Hibetullah bin Ebil-Hadid      el-Mu’tezili, vefatı 655 hicri, “Şerh Nehcul-Belağa” kitabında, c: 1, s: 138, 140
 8. Muhibbuddin Ahmed bin Abdullah el-Tabari, vefatı 694      hicri, “Zahair’ul-‘Ukba” kitabında, s: 17
 9. Ebu İshak İbrahim bin Sa’duddin el-Hamaviy      el-Cuveyniy, vefatı 722 hicri, “Feraid’ul-Sımtayn fi fadaili el-Murtada      vel-Betul ves-Sıbtayn” kitabında, c: 1, s: 45
 10. Seyyid Ali Şihabuddin bin Şihab el-Hamadani, vefatı      786 hicri, “Meveddet’ul-Kurba” kitabında, s: 16
 11. Muhammed bin Yusuf el-Salihi el-Şami, vefatı 942      hicri, “Subul el-Huda vel-Reşâd” kitabında, c: 11, s: 7
 12. Muttaki Ali bin Husameddin el-Kureyşi el-Hindi,      vefatı hicri 977, “Kenz’ul-‘Ummâl” kitabında, c: 12, s: 104
 13. Zeynuddin Abdurrauf bin Tacul-Arifin el-Munavi,      vefatı 1031 hicri, “Kunuz el-Hakaik” kitabında, s: 165
 14. Suleyman bin İbrahim el-Kunduzi el-Hanefi, vefatı      1294 hicri, “Yenabi’ul-Mevedde” kitabında, c: 2, s: 68