Önsöz ve Kaynaklar

Alevi Akademisi Yayınları, toplumumuzun çokça ihtiyaç duyduğu bir yayın serisini başlatıyor.

Yol ve Erkân dizisi adı altında yayınladığımız Hızır ve Hızır Orucu kitapçığı serisinin ilk çalışmasıdır. Bunu Hz. Ali’nin Doğum Günü ve Nevrûz, Muharrem Mâtemi gibi önemli konulara ilişkin çalışmalarımız izleyecek.

İnsanlarımız kutsal günlerde yaptıkları, tören ve anma toplantılarında, kısa ve özgü bilgileri içeren / aydınlatıcı ve yol gösterici kitapçıkların ellerinin altında hazır bulunmasını isterler.

Bu durumu dikate alarak başlattığımız bu dizinin, daha farklı alanlarda da sürdürülebileceğini düşünüyoruz. Örneğin Alevi Yol ve Erkânı ile ilgili, didaktik ve bilgilendirici yanı ağır basan yeni kitapçıklarla sözkonusu dizi daha da çekici hale getirilebilir.

Hızır ve Hızır Orucu kitapçığında kısa ve genel bilgiler aktararak, okuyucuya ulaşmak istedik. Ayrıca edinilmesi, okunulması, elaltıda bulundurulması oldukça kolay olacak olan “Yol ve Erkân” dizisinin begeninizi kazanacağını ümid ediyoruz.

Mustafa Düzgün
Avrupa Alevi Akademisi Onursal Başkanı

*****

Hızır ve Hızır Orucu
AVRUPA ALEVİ AKADEMİSİ YAYINLARI
1. Baskı Şubat 2000
Ali Kılıç
AVRUPA ALEVİ AKADEMİSİ YAYINLARI
YOL VE ERKÂN DİZİSİ 1

*****

 YARARLANILAN KAYNAKLAR:

 1. İslam Türk İnançlarında Hızır Yahut Hızır-İlyas Kültürü,
  A. Yaşar Ocak, Ankara 1990
 2. Şah İsmail Hayati, Hayati Divanı,
  S. Nüzhet Ergun, İstanbul 1961
 3. Yunus Emre, Divan,
  A. Gölpınarlı, İstanbul 1965
 4. Kul Himmet Üstadım,
  İbrahim Aslanoğlu, Sivas 1976
 5. Hacı Bektaş-ı Veli, Makâlât,
  Esat Coşan, 1986
 6. Bektaşiliğin içyüzü,
  M. Tevfik Oytan, İstanbul, 1979, 7. Baskı
 7. Sırrı Baba Menkıbesi,
  Mehmed Yardımcı, 1934
 8. Hazreti-i Ali Divanı,
  Müstakimzade Süleyman Saadettin Efendi 
 9. Kur’an-ı Kerim Tesfiri
  Prof. Dr. Süleyman Ateş
 10. Hacı Bektaş Veli Dergisi,
  Geleneksel Türk Süsleme Sanatı
  Lâlifer Balibeyoğlu, 1998
 11. Thema-Larousse Anseklopedisi
  Tarih-Polotika-Felsefe ve Dinler
 12. Bektaşilik-Alevilik Nedir?
  Doç. Dr. Bedri Noyan Dedebaba