Bolumler: Akademi Bülteni

 • ALEVI Magazin 2014

  Liebe Freunde! Liebe Leser!   Ihr haltet gerade in den Händen die Zeitschrift unseres Jugendprojektes „Zukunftswerkstatt Alevitentum“. Mit dieser Jugendzeitschrift wollen wir Euch „die Alevitische Akademie“, das Jugendprojekt, die Jugendlichen die in diesem Projekt mitmachen und die bisher geleistete Arbeit vorstellen. Eure Meinungen und Anregungen sind erwünscht. Entstanden ist die Zukunftswerkstatt aus der alltäglichen Praxis […]

  Devam oku...
 • Önsöz

  DAHA DAHA İYİLERİ İÇİN!.. AKADEMİ BÜLTEN içerik bakımından bir hayli beğeni topluyor. Ne yazık ki dizayn ve teknik yönünden henüz istenilen düzeyi yakalamış değil. Bunun parasal olanaksızlıklarla bağlantılı olduğu açık bir gerçek. Bununla birlikte 5. sayıdan itibaren mali olanaklarımızı daha da zorlamayı, daha bir zevk ve beğeniyle okunacak bir yayın olması için, daha fazla özveride […]

  Devam oku...
 • Alevi Sorunu Ve Demokratik Çözümü

  Alevi sorununun çözümüne ilişkin farklı görüş ve önerilerin bulunduğu herkesçe biliniyor. Bunlardan hangisinin toplumumuzun tarihsel, inançsal, kültürel çeşitli boyutlarını gözeterek düşünüldüğü konusunda kafaların yeterince net olduğunu söylemek güç. Kimileri, Türkiye’nin gerçek anlamda laik, demokratik bir hukuk devletinin yapılandırılması yolunda aldığı mesafeyi, şu anda bulunduğu noktayı ve demokratikleşme sürecine uygun düşecek tutumu dikkate almadan; Diyanet İşleri […]

  Devam oku...
 • Laiklik ve Demokrasi

  Yargıtay Başkanı Sayın Eraslan Özkaya’nın Adlî Yıl Açış Konuşması (2003-2004)’ından “LAİKLİK VE DEMOKRASİ” başlıklı bölümü aynen yayınlıyoruz. Laiklik, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ana yapısı, vazgeçilmez belirleyici özelliğidir. Gerek birey olarak, gerekse toplum olarak çağdaş tüm kazanımlarımız, laik düzen ile elde edilebilmiştir. Esasen, laiklik olmaksızın egemenliğin kayıtsız şartsız millet tarafından kullanılmasından, hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik hukuk devletinin […]

  Devam oku...
 • Akademi yeni bir Kitap yayınladı

  Değerli bilim adamı Doç. Dr. Yağmur Say’ın, Seyyid Battal-Şücaeddin Veli-Üryan Baba konulu araştırması, Alevi Akademisi Yayınları arasında çıktı. Akademi Başkanı Mustafa Düzgün’ün bu kitaba yazdığı Önsöz’ü aynen yayınlıyoruz. İnsanlarımızın Seyyid Battal-Şücaeddin Veli-Üryan Baba adlarına yabancı olmadıkları, bir hayli tanışık oldukları biliniyor. Bunlar inanç ve kültür dünyamızın unutulmaz uluları. Hele Seyyid Battal Gazi’nin oldukça abartılı yaşam […]

  Devam oku...
 • Türkiye’de Laiklik Cumhuriyetlemi başladı?

  Prof. Dr. Cengiz Güleç Değerli dostum ve hocam,Türk Halk Bilimi’nin yaşayan en büyük araştırcısı sayın Prof. Dr. İlhan Başgöz’ün yıllar önce bana gönderdiği bir konferans metnini okurken çok heyacanlandığımı itiraf etmeliyim. “Türkiye’de Laikliğin Tarihsel ve Sosyal Kökenleri” başlıklı yazısında hoca, o kadar önemli saptamalar ve savlar ileri sürüyordu ki, laiklik konusundaki görüşlerimi yeniden gözden geçirmem […]

  Devam oku...
 • Dünyanın İlk Ansiklopedik Yapıtı

  Dr. İsmail Kaygusuz Tartışmalı saptamalara göre, 961-986 yılları arasında dönemin bilginleri tarafından Basra’da düzene sokulup yayınlanmış olan (kopya edilip çoğaltılmış, istinsah edilmiş anlamında) -çeşitli çeviri yazımlarıyla- Rasail-i Ikhwan-ı Safa / İkhvanus Safa / İkhvan al-Safa vb. (Temizlik / Saflık / Doğruluk / Dürüstlük Kardeşleri Risaleleri), birisi ‘İçindeki konuları’ kapsamak üzere tam 52 (kimilerine göre bu […]

  Devam oku...
 • Seyyid Battal Gazi Külliyesi

  Yrd. Doç. Dr. Yağmur Say Veli kültü; doğaüstü güçlerle donatılmış, Tanrı’ya yakın olduğu varsayılan bir kimliğin, Tanrı’ya ulaşabilme yeteneğinden, kişisel yardım isteklerine kadar varan, geniş bir majik ve mistik alanda, kişilere ve topluma yardımının olacağına inanılması ve bunu sağlamak için de çeşitli ritüellere başvurma yöntemi ve olgusudur, denebilir. Bu anlayış ve yöntem, veli’nin kutsallaştırılmasıyla da […]

  Devam oku...
 • Alevilikle ilgili bir obje

  Dr. Havva Engin, Dr. İsmail Engin, Dr. A. Yılmaz Soyyer Evkaf kayıtlarında; Konya ili, Akşehir ilçesindeki Seyyid Mahmut [Mahmud] Hayrani Türbesi’nde üç sandukanın bulunduğu bilinmektedir. Bu sandukalardan 1911 yılında Türkiye dışına çıkarılan biri, bugün Kopenhag’da / København’da The David Collection / Davids Samling’de bulunmaktadır. Geçtiğimiz şubat ayında Dr. Havva Engin, Dr. Ismail Engin, Dr. Maria […]

  Devam oku...
 • Divriği Konuk Evi

  Metin Aktan Divriği Kültür Vakfı Gn. Başkan Yrd. Anadolu Türk kültürünün en özgün ve en güzel yanlarını taşıyan Divriği’miz ve Divriğililerimiz 30 Ağustos 2003 tarihinde bir buluşma yerine kavuştu. Konukevimiz değerli ve sevgili dostların katılımıyla Pir Sultan sokakta işletmeye açıldı. Açılışımıza katılan tüm yurttaşlarımıza Vakfımız ve Yönetim kurulumuz adına en içten sevgilerimizi sunuyorum. Cumhuriyetimizin temel […]

  Devam oku...