Konferans, Panel ve Konuşmalar

Bu tür etkinliklerin de eğitsel değerinin bir hayli fazla olduğu açık bir gerçektir. Derneklerimizin böylesi çalışmalar konusundaki yoğun istek ve önerileri de dikkate alınırsa, işin önemi açıkça ortaya çıkar. Kurulduğumuz günden beri onlarca konferans, panellere katılındı, gece ve şenliklerde çokça konuşma ve açıklamalar yapıldı. Bu etkinliklerde Akademi görevlileri, ağırlıkla Alevi Yol ve Erkânı, toplumumuzun içinde bulunduğu koşullar ve gereksinmeler, mücadelemizin üzerinde yoğunlaşması gereken güncel ve ivedi sorunlar vb. konularda gerekli bilgi ve mesajlar vermeye çalıştılar. Akademi’nin görüş, düşünce ve önerilerinin sıcak bir ilgiyle karşılanıp kabul gördüğü her defasında açıkça gözlendi, gözlenmektedir. Önceleri sadece aktüel konular üzerinde odaklaşmış olan bu tür etkinlikler, Akademi ile birlikte, inanç ve kültürümüze yöneltildi. Bu tutum, toplumumuz ve kuruluşlarımız nezdinde büyük bir değer gördü.

1999-200l döneminde; Duisburg(üç kez), Ludenscheid, Kopenhag (iki ıerde), Mainz, Stuttgart, Basel, Nijmegen, Salzgitter, Harburg, Hanover, Wiesloch (iki kez), Radolfzell, GW-Köln(iki gün), Basel(iki gün), Böblingen(iki kez), Karsini-Hamburg, Geislingen, Tübingen, Stockholm, Heilbron. ve daha başka yerlerde Alevilik’le ilgili seminer, panel, gece konuşmaları yapılmıştır.

Bu etkinlikler sık sık yapılmakta ve Akademi de davet edilmekte. Zaman alıcı olmasına rağmen, bu tür etkinliklerde yer almanın Alevilik bilincinin gelişip güçlenmesine yaptığı katkılar dikkate alınarak, büyük önemi haiz olduğu unutulmamalıdır.

Bunların yanı sıra bizzat Akademi’mizin düzenlediği panel ve toplantılar da olmuştur. 13.01.2001 tarihinde, Duisburg’da, Alevilik Dersleri konusunu içeren bir panel düzenlendi. Bu panele Türkiye’den Sayın Abidin Özgünay, Sayın Lütfü Kaleli de katıldılar. Başta AABF olmak üzere, tüm diğer Federasyonlarımızın temsilcilerinin de konuşmacı olarak davet edildikleri bu panele İsviçre, İngiltere, Hollanda, Danimarka Federasyonları görüşlerini açıkladılar. Aynca NRW eyaletinin siyasal parti ve kilise temsilcileri de hazır bulundular ve Aleviler’e destek ve dayanışmalarmı bildirdiler.

7-21 Eılül 2000 tarihleri arasında, Etap eğitimi yapmak üzere gidilen Londra’da, Türk Radiosu’nda, birer saatten üç kez olmak üzere, Alevi inanç ve edebiyatı, sorun ve problemleri konularını içeren söyleşiler yapıldı.

Akademi’mizin başlatıp geliştirdiği Açık Yüksek Öğretim Projesi’nin, uygulamada nasıl bir seyir izleıeceği, projenin çeşitli yönleriyle tanıtımı, kimlerin hangi dersleri sunacağının ortaya konması amacıyla 08.12.2001’de Hollanda’nın Den Haag’da, 09.12.2001 tarihinde de Almanya’nın Wiesloch’daki genel merkezimizde olmak üzere geniş katılımlı birer panel düzenledi. Bu panellere, aşağıdaki konuşmacılar katıldılar ve belirtilen konulara ilişkin verecekleri derslerin birer özetini sundular:

  1. Prof. Dr. İzzettin Doğan, „Ulusal ve Uluslararası Hukuk Bakımından Alevi Sorunu
  2. Prof. Dr. Cengiz Güleç, „Alevilik’te Kimlik, Kişilik ve Benlik Bilişimi“
  3. Prof. Dr. Mehmet Ali Kılıçbay, „Demokrasi, Laiklik, İnsan Hakları“
  4. Doç. Dr. Attila Erden, „Bir Yaşam Tarzı Olarak Alevilik“
  5. Av. Şakir Keçeli, „Aleviliğin Yazılı Kaynakları“
  6. Prof. Dr. Martin van Bruinessen(Hollanda) „Aleviler ve Entegrasyon Sorunsalı“ .
  7. Dr. Raoul Motika (Almanya), „Alevilik Dersleri, Entegrasyon Sorunsalı“
  8. „Musa Eroğlu, Müzik Resitali“, Gülistan, Hasan Ali İçlek, Müzik Orkestraları