Bolumler: Kitap tanıtım

 • Tutulduk Sevdaya

    [issuu width=601 height=425 backgroundColor=%23222222 documentId=120803095926-81c18bd4f2d54201b0f96581a871165d name=120803095926-81c18bd4f2d54201b0f96581a871165d username=alevi-akademisi unit=px v=2]

  Devam oku...
 • Ummü’l -Kitab’da Namaz ve İslam’ın Diğer Zahiri Tapınmaları

  İsmail Kaygusuz Ummü’l Kitâb’da, ortodoks İslamın değişmez koşulları olan şeriat (zahiri) tapınmalarının bâtıni yorum ve tanımlamaları yine İmam Bakır tarafından, kendisine sorulan sorulara verdiği yanıtlarla yapılmaktadır. İlk soru namaz üzerine:   “Soru 30 [367]: Namaz neyi simgeler ve kimlerle, nasıl kılınmalıdır?”  “…Bu Tanrısallık tahtı ve alındaki beyin ruhu, emir ve fermanlarla…[1] ve bütün bu emir […]

  Devam oku...
 • İmam Bâkır’a Göre İmân ve İslâm

  İsmail Kaygusuz İmam Bâkır’ın (676-733/4) çağdaşı  ve dönemin Sünni din bilgini ve mutasavvıf olarak tanınan Muhammed bin Münkedir; “Hararetim bastığı bir saatte Medine dolaylarında gezerken, Muhammed Bakır’a rastladım. Pek  yorulmuştu, yanındaki iki kişiye dayanarak yürüyebiliyordu, adamakıllı da terlemişti. Ona, ‘Hâşimi ulularından olan senin gibi bir kişinin, bu saatte dünya için bu derece yorulmasını, hiç de […]

  Devam oku...
 • Makalat-ı Şeyh Safi

    İbn Bezzaz Vehhab Rahman MAKALÂT-I ŞEYH SÂFİ (Safvatu’s -Safâ 4. Bab) Hazırlayan ve Sadeleştiren: Dr. İSMAİL KAYGUSUZ “Kendini gördüğün yer, Tanrı’yı göreceğin yerdir” ALEVİ AKADEMİSİ YAYINLARI/6 Kitabın Yazarı: İbn Bezzaz Vehhab Rahman Kapak Tasarım: Okan Akyürek   Basımevi: Özdoğan Matbaa Yayın Ltd. Şti. Matbaacılar Sitesi 558. Sok. No: 29 İvedik OSB- Ankara Tel: 0.312 […]

  Devam oku...
 • Ummü’l – Kitab’da Muhammed’in Mi’râcı Ali’nin Zülfikâr’ı

  İsmail Kaygusuz İmam Bakır’ın adını koyduğu; onun sözleri ve öğretilerini içeren, ayrıca da saklanmasını, gizli okunmasını sık sık vurguladığı Ummü’l Kitab’da Tanrı dahil altı büyük şeriat sahibi peygamberin ve velâyet sahibi Ali’nin simgelerinden sözedilmekte onların bâtini yorumları yapılmaktadır. Ancak Bakır, daha çok Muhammad’in simgesi Mirâc ile Ali’nin simgesi olan çatal ağızlı Zülfikâr üzerinde genişçe durmakta. […]

  Devam oku...
 • Ummü’l- Kitab’da Tanrı

  İsmail Kaygusuz Mekânı, İlk Kendini Gösterişi, Organları, Nitelikleri Ve Sıfatları! Tek tanrılı Ortodoks din ve inançların Tanrı anlayışına bu yazı başlığı aykırıdır, ters düşmektedir. İnanılan ve tanımlanan Tanrı kavramı konusunda söz söylemek, tartışma yapmak dinden çıkmak sayılır. Tanrı tekdir, kadir-i mutlaktır; doksan dokuz ismi vardır (esma-i hüsna) –ki Ummü’l Kitab binbir ismi olduğunu söylüyor-, ama […]

  Devam oku...
 • Ummü’l Kitab’da Kur’ân’a İlişkin Bilgi ve Tanımlamalar

  İsmail Kaygusuz Ortodoks din bilginleri ve İslam tarihçileri, Mutezili’ler dışında tüm İslamî ekoller Tanrının kelâmı/sözü olduğu ve yaratılmadığına inandıkları Kur’an’nın Muhammed’e peygamberliği süresince, yani 23 yıl boyunca inerek tamamlandığı üzerinde uzlaşır. Her ne kadar Ortodokslar, yani Zahiri İslam mensupları Sünni ve Şii Müslümanlar Kur’an konusunda fazla anlaşamasalar da, içerdiği 114 Sure’nin üçte biri kadarı (21 […]

  Devam oku...
 • Görmediğim Tanrı’ya Tapmam

  Görmediğim Tanrı’ya Tapmam Alevilik ve Materyalizm İsmail Kaygusuz Su Yayınları / Araştırma Dizisi, 344 sayfa İÇİNDEKİLER I. ALEVİLİK SİYASETİNİN FELSEFESİ ATERYALİZMDİR 1. Materyalist Felsefe ve İdealizmle Çelişkileri Üzerine Bazı Anımsatmalar 2. Thomas Münzer Neler Yapmayı Düşünmüştür? 3. Şeyh Bedreddin Thomas Münzer’den Daha İleride Bulunmuyor mu? 4. Şeyh Bedreddin Baba İlyas-Baba İshak ve Hacı Bektaş Veli […]

  Devam oku...
 • Tarih Kitaplarında saklanan Devrimci

  Savaş ÇOBAN * Şeyh Bedreddin’i ilk defa lisede tarih derslerinde duydum. Fetret devrinin sonrasında meydana gelen sıradan bir ayaklanma olarak ele alınıyordu. Tarih ve toplum açısından önemi göz ardı ediliyor ve resmi tarih anlayışıyla çarpıtılıyordu. Birkaç sene sonra Nazım Hikmet’in Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı’nı okuyunca Şeyh Bedreddin’in önemini anladım. Bu toprakların ve dünyanın […]

  Devam oku...
 • Savaşlı Yıllar, Son Görgü Cemi

  Hazırlayan: İsmail Kaygusuz İsmail Kaygusuz, SAVAŞLI YILLAR Son Görgü Cemi/Çileli Günler, ISBN 975-335-055-04, Alev Yayınları, İstanbul, 2006, 374 sayfa, 7 fotograf.    Roman Üzerinde Birkaç Söz Malzemenin toparlanması, tasarlanması ve diğer hazırlık çalışmaları 70’li yılların ortalarına dek uzanan bu romanı, ancak 1986 yılının son aylarında Paris’te kurgusal bağlamda biçimlendirerek yazmaya koyuldum. Bir sonuca bağlamak, noktalamak öyle […]

  Devam oku...