Yönetici yetkinleşme Programı

 

İki yüzden fazla Alevi demek ve kuruluşunun bulunduğu, bir milyonu aşkın Alevi nüfusun yaşadığı Avrupa ülkelerinde, Alevi toplumunun istenilen düzey ve verimlilikte işleri yürütebilecek çok sayıda nitelikli elemana gereksinme duyulduğu açıktır. Bu alanda şimdiye kadar kayda değer çalışmaların yapılmadığı, yönetim düzeyinde görev yapmakta olan kişilerin daha verimli ve başarılı olmaları için herhangi bir proje ve planın uygulanmadığı herkesçe biliniyor.

Bu eğitimin iki temel yönü var:

Birincisi kadro insanının, faaliyette bulunduğu ülkenin kurum ve kuruluşlarını, idari yapısını, doğrudan ya da dolaylı ilşkide bulunacağı kurumların işlevleri ve onlarla nasıl ilişkide bulunulacağı vb. konularda yeterli bilgi ve enformasyona sahip olmasıdır.

İkincisi bir Alevi yöneticisinden beklenen kişiliğe, tutum ve davranışlara, gerekli bilgi donanımına sahip olmasıdır.

Bunlardan ilki, her Avrupa ülkesinin kendi özgül koşulları dikkate alınarak, bu konularda uzman olan kişilerin destek ve öncülüğünde gerçekleştirilebilir. Alevi yöneticinin bulunduğu ve görev yapmakta olduğu ülke ve yönetim diliminde, hangi kurum ve kuruluşlarla ilişki içinde olacağı, kimlerle veya hangi kurumlarla birlikte iş üreteceği, kısacası temsil ettiği kuruluşun konumunu ve işleyişini en iyi nasıl etkili ve verimli bir hale getirebileceğini bilmesi gerekmektedir. Bu ise o ülkeyi, kurumlarını, işleyiş tarz ve kurallarını, yer ve konumlarını çok iyi bilmesiyle mümkündür. Yazılı ve yüzyüze ilişkilerin nasıl gerçekleştiği, projelerin nasıl yapıldığı ve burada hangi donnelerin yeralması gerektiği vb. daha bir çok konunun bilince çıkarılmasında, bilinçli bir işleyişin sağlanmasında sonsuz bir yarar ve kaçınılmaz bir zorunluluk olduğu ortadadır.

Alevi yöneticisi, Alevilik konusunda da belirli bir bilgi birikimine sahip olmalıdır. Alevilik tarihi, yol ve erkân, edebiyat, tasavvuf, Alevi sorununun çeşitli boyutları ve çözüm yolları vb. konularda söyleyecek sözü olmayan bir kimsenin kadro düzeyinde iş yapması, zor olduğu kadar yararsızdır da.

Bütün bu eksiklerin kısmen de olsa giderilebilmesi için yılda 5 hafta-sonu sürecek bir eğitim etkinliğine ihtiyaç bulunduğu kanısındayız.

İşlenecek konular:

 • Faaliyette bulunulan ülkede var olan sosyal, eğitsel, kültürel kuruluşla amaca uygun ilişkilerin geliştirilmesi(informasyon, projelendirme vb.).
 • İslam ve Alevilik Tarihi.
 • Alevi Yol ve Erkânı.
 • Alevi Edebiyatı.
 • Alevi Tasavvufu, Felsefesi ve Düşünüş Tarzı
 • Alevi Sorunu ve Çözümü.

Uyulması gereken bazı kural ve koşullar:

 1. Konu başlıkları böyle saptanmış olmakla birlikte ayrıntılar ve arabaşlıklar, derslerin gün ve saatleri, eğitime katılanların günlük ve haftalık programları dikkate alınarak belirlenecektir.
 2. Dersler genellikle hafta sonları yapılacak, yani Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri seçilecektir.
 3. Her sınıftaki kursiyer sayısı en az 15, en fazla 20 kişiyi aşmayacak tarzda düzenlenecektir.
 4. Ders saatleri toplamı 16-18 saati geçmeyecek ve kişi başına kurs ücreti sadece 100 € olarak hesaplanacaktır.
 5. Yatı, yeme-içme ve diğer giderler kursiyerlerin kendilerine aittir.
 6. Öğretmen ve öğreticilerin ders ücretleri (saati 20 €), yol ve konaklama giderleri ise Akademi tarafından karşılanacaktır.

Yer ve başvuru şekli:

 1. Kişilerin kendileri bu eğitim için Akademi’mize doğrudan başvuruda bulunabilirler.
 2. Bağlı bulundukları kurum ve kuruluşlar da eğitim için bizzat başvuruda bulunabilirler.
 3. Bununla birlikte tek tek başvurular da yapılabilir. Ancak bu türden başvurular bir sınıf oluşturacak sayıya ulaşıncaya kadar biriktirilecek veya ilk iki şıkta belirtilen tarzda oluşan sınıflara serpiştirilerek eğitimleri gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.
 4. Eğitim öncelikle Genel Merkez binamızın bulunduğu Bremen’de yapılacaktır. Bununla birlikte, başvuru sahiplerinin kendileri için uygun bulup önerdikleri herhangi bir yer ve adreste de yapılabilir.