Cenaze defin ve Kutsal günlerin Erkânı

Bu konuda epeyce yol alınmış olmakla birlikte sorun henüz çözüme kavuşmuş değil. Aleviler hala Cenaze-defin ve Kutsal günleri erkânları gereğince karşılamada  yeterli bir durumda bulunmaktan uzaktırlar. Bunun en bariz nedenleri geleneksel ayin ve tören deneyiminden kopmuş olmaları ve eğitimsizliktir. Akademi’nin girişimleri ise istenen düzeyin hala gerisinde bulunmaktadır. Bunda dernek ve diğer kuruluşlarımızın işin önemini gereği gibi kavramamış olmalarının rolü büyüktür.

Bununla birlikte Özellikle NRW ve Baden Würtenberg eyaletlerindeki çeşitli derneklerimizden gelen öneriler üzerine, Cenaze-defin, Kutsal Günlere İlişkin Erkânlar’ın yerine getirilmesi amacıyla Bielefeld, Wiesloch, Salzgitter ve Duisburg Alevi Dernekleri’mizde birer hafta sonu olmak üzere üçer günlük kurslar düzenlendi. Çeşitli derneklerden toplam 100 kadar kadın ve erkek kursiyerin katıldıkları bu eğitim çalışmaları büyük ilgi gördü ve bu alandaki gereksinmelerin karşılanması bakımından önemli katkılar sağladı.

İzlenen Ders Programı:

  1. Cenaze-defin Erkânı.
  2.  Muharrem Matemi ve Erkânı.
  3.  Hz.Ali’nin Doğum Günü Nevruz ve Erkânı.
  4. Hızır ve Hızır Orucu Erkân.
  5.  Kivrelik-Sünnet Erkânları.

Derneklerimizin yoğun istek ve talepleri dikkate alındığında, bu alandaki gereksinimlerinin henüz bütünüyle karşılanmış olmaktan uzak olduğu, önümüzdeki günlerde yeni kursların açılması gerektiği anlaşılmaktadır. Durumun bir plana bağlanabilmesi, gerekli ön hazırlıkların yapılması için Akademi merkezimize yazılı veya sözlü başvuruda bulunmaları gerekmektedir.