Konferans, Panel ve Seminerler

 

Bu tür etkinliklerin eğitsel çalışmalar bakımından büyük bir önem taşıdığı açıktır. Derneklerimizin böylesi çalışmalara gösterdikleri ilgi ve gereksinmeler, yoğun istek ve önerileri de dikkate alınırsa, bu tür çalışmaların daha uzun süre devam edeceği söylenebilir.

Akademi, kurulduğundan beri onlarca konferans ve panellere katılmış, gece ve şenliklerde çokça konuşma ve açıklamalar yapmıştır. Ağırlıkla Alevi Yol ve Erkânı, toplumumuzun içinde bulunduğu koşullar ve gereksinmeler, mücadelemizin üzerinde yoğunlaşması gereken güncel ve ivedi sorunlar vb. konularda gerekli bilgi ve mesajlar verilmeye çalışılmıştır. Akademi’nin görüş, yaklaşım ve önerilerinin sıcak bir ilgiyle karşılanıp kabul gördüğü her defasında açıkça gözlenmiş ve gözlenmektedir. Önceleri sadece aktüel ve tarihi konular üzerinde yoğunlaşmış olan bu tür etkinlikler, Akademi’nin faaliyete başlaması ile birlikte, inanç ve kültür konuları üzerinde odaklaştırılmıştır. Duygusal coşku yerine daha çok bilgi, daha yüksek bilinç hefeflenmiştir.

Örneğin Akademi’mizin sadece 1999-200l çalışma döneminde; Duisburg(üç kez), Ludenscheid, Kopenhag (iki yerde), Mainz, Stuttgart, Basel, Nijmegen, Salzgitter, Harburg, Hanover, Wiesloch (iki kez), Radolfzell, GW-Köln(iki gün), Basel(iki gün), Böblingen(iki kez), Karsini-Hamburg, Geislingen, Tübingen, Stockholm, Heilbron. ve daha başka yerlerde Alevilik’le ilgili seminer, panel, gece konuşmaları yapılmıştır.

Bunun, bir yanıyla toplumumuzun kendi inanç ve kültürüne ilişkin bilgi ve bilincinin daha da artmasına, öte yandan belirtilen alanlarda çaba gösteren kurum ve kuruluşlarımızın, bilim, sanat ve kültür adamlarımızın işlevlerini yerine getirip özverilerini sergilemelerine katkıda bulunduğu da unutulmamalıdır.

Bunların yanı sıra bizzat Akademi’mizin düzenlediği panel ve toplantıların da sayısı az değil. Örneğin 13.01.2001 tarihinde, Duisburg’da, Alevilik Dersleri konusunu içeren bir panel düzenlendi. Bu panele Türkiye’den merhum Abidin Özgünay, Sayın Lütfü Kaleli de katıldılar. Başta AABF olmak üzere, tüm diğer Federasyonlarımızın temsilcilerinin de konuşmacı olarak davet edildikleri bu panele İsviçre, İngiltere, Hollanda, Danimarka Federasyonları katılıp görüşlerini açıkladılar. Ayrıca NRW eyaletinin siyasal parti ve kilise temsilcileri de bu panelde hazır bulunarak görüş ve düşüncelerini açıklayıp destek ve dayanışmalarını bildirdiler.

Görüldüğü gibi bu tür çalışmaların toplumumuz ve kurumlarımız bakımından önemi ve eğitici değeri gözardı edilmemeli, bundan sonra da gereken önem verilmeye devam edilmelidir.

Ancak bu alanda sürüp giden başı boşluğa, plansız ve genellikle de verimsiz geçen rutin etkinliklere son verilerek, çalışmaların merkezi ve eşgüdümlü bir yapıya bağlanması gerekmektedir. Bunun için de:

  1. Alevi kurum ve kuruluşları; Akademi ile koordineli olarak yıllık eğitim planlarını hazırlamalı, rastgele, verimsiz ve boş çabalara son vermelidir.
  2. Eğitici çalışmalar, panel, konferans, seminer gibi çalışmalarda kimlerin hangi konuları sunabilecekleri, Akademi’nin görüş ve önerileri de dikkate alınarak saptanmalıdır.
  3. Özellikle Avrupa ülkelerinde faaliyette bulunan Alevi kurum ve kuruluşları, tüm bu çalışmaları yürütürken Alevi Akademisi Bilim ve Yayın Kurulları’nda görev yapan kişiler ile, bu kurullar çevresinde çalışmakta olan kişilerden yararlanma yoluna gitmelidir. Çünkü bu daha verimli ve daha ekonomik olacaktır.
  4. Konuşmacıların yol, konaklama vb. giderleri ile ücretleri davet eden kuruluş tarafından karşılanacaktır. Bunu da Akademi ile konuşmalıdırlar.