Kadınlara yönelik Eğitim Programı

Kadınlara yönelik eğitim çalışmalarının yapılması bizim için hayati bir öneme sahiptir.

İnanç ve kültürümüzün temel taşlarından biri olan kadın-erkek eşitliği anlayışımızın korunup güçlendirilmesi başlıca hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Birçok neden yüzünden, Alevi kadını inanç ve kültür sistemimizdeki konumuna ve kendisi için biçilen değere henüz ulaşmış değil. Alevi toplumunun bir bütün olarak bu doğrultuda eğitilmesi, bu konunun çeşitli yönleriyle aydınlatılması, ana görevlerden biri olarak önümüzde durmaktadır.

Kadın-erkek eşitliği ilkesi, bir çok neden yüzünden, olması gereken düzeyin bir hayli gerisinde kalmıştır. Alevi inancına mensup kadın ve erkekler de tüm diğerleri gibi erkek-egemen bir toplumda yaşamakta, kadına ilişkin olumsuz tutum, düşünce ve davranışlardan etkilenmekte, daha fazla çaba ve çalışmayı gerektirmektedir.

Kadın-erkek konum ve ilişkilerinde hala olumsuzluklara rastlanılıyor olmasında, bir yandan bu toplumun kendi değerlerini yeterince benimseyip yaşama geçirememiş olması, diğer yandan da dünyanın ve özellikle de Ortodoks İslam’ın konuya ilişkin son derece olumsuz yaklaşımı etkili olmuştur.

Kadının Alevilik’deki yeri ve değeri çeşitli yönleriyle araştırılıp incelenmesi, elde edilen ürünlerin, amaca uygun ve verimli bir biçimde değerlendirilip yayınlanması gerekmektedir.

Kadınları Geliştirici Program:

 • Toplumda kadının yeri ve rolü.
 • Aile yaşamında Anne olarak kadının önemi.
 • Alevi tarihinde kadının oynadığı rol ve ünlü kadınlar.
 • Bilim, Sanat, Kültür, inanç ve yönetim alanlarında ünlü kadınlarımız.
 • Alevilikte kadın-erkek eşitliğinin inançsal ve düşünsel temelleri.
 • Günlük yaşamda kadını olumsuz gösteren yakıştırma ve aşağılamalar.
 • Alevi inanç ve ibadetinde  kadının konumu ve yükümlülükleri…

Uyulması gereken bazı kural ve koşullar:

 1. Konu başlıkları böyle saptanmış olmakla birlikte ayrıntılar ve arabaşlıklar, derslerin gün ve saatleri, eğitime katılanların günlük ve haftalık programları dikkate alınarak belirlenecektir.
 2. Dersler genellikle hafta sonları yapılacak, yani Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri seçilecektir.
 3. Her sınıftaki kursiyer sayısı en az 15, en fazla 20 kişiyi aşmayacak tarzda düzenlenecektir.
 4. Ders saatleri toplamı 16-18 saati geçmeyecek ve kişi başına kurs ücreti sadece 100 € olarak hesaplanacaktır.
 5. Yatı, yeme-içme ve diğer giderler kursiyerlerin kendilerine aittir.
 6. Öğretmen ve öğreticilerin ders ücretleri (saati 20 €), yol ve konaklama giderleri ise Akademi tarafından karşılanacaktır.

Yer ve başvuru şekli:

 1. Kişiler biraraya gelerek bizzat kendileri en az 15 ya da en fazla 20 kişiden meydana gelen ve yukarıda belirtilen yaş kümelerini dikkate alarak bir ya da birden fazla grup oluştururp eğitim almak amacıyla Akademi’mize doğrudan başvuruda bulunabilirler.
 2. Bağlı bulundukları kurum ve kuruluşlar aracılığıyla da başvuruda bulunabilirler.
 3. Bununla birlikte tek tek başvurular da yapılabilir. Ancak bu türden başvurular bir sınıf oluşturacak sayıya ulaşıncaya kadar biriktirilecek veya ilk iki şıkta belirtilen tarzda oluşan sınıflara serpiştirilerek eğitimleri gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.
 4. Eğitim öncelikle Genel Merkez binamızın bulunduğu Bremen’de yapılacaktır. Bununla birlikte, başvuru sahiplerinin kendileri için uygun bulup önerdikleri herhangi bir yer ve adreste de yapılabilir.