Yeniden açık Yüksek Öğretim

Akademi kurulduğu ilk günden eğitim sorununa büyük önem verdi. Kitle eğitiminden başlayarak, gençler, kadınlar, kadroların yetkinleşmesi, Alevilik Dersleri öğretmenlerinin yetiştirilmesi, Dedeler yetkinleşme eğitim programı, çocuk eğitimi gibi konularda programlar hazırlayıp ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara iletti.  Kitle eğitimi alanında onlarca uygulamayı başarıyla gerçekleştirdi. Dedeler yetkinleşme eğitimi programının başarılı bir uygulamasını sergiledi. Bielefeld’de beğeniyle karşılanan bir de çocuk eğitimi uygulamasını gerçekleştirdi.

Üç yıldan fazla bir zaman önce, Heidelberg Üniversitesi İslâmi Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyeleri ile birlikte Alevilik Dersleri öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacıyla ders programı yapılıp AABF yönetimine de iletildiği halde hala uygulanması sağlanamadı. Toplumu temsil yetkisini elinde bulunduran AABF, bizim bu çabalarımızı yok saydı ya da görmek ve göstermek istemedi.

Açık Yüksek Öğretim Projesi’nin uygulanması amacıyla, daha kuruluş yıllarında, Heidelberg Üniversitesi İslâmi Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyeleri’nin bilimsel alandaki katkıları ve işbirliğiyle “Alevilik Müfredat Programı” son şekline kavuşturulmuş, birlikte yapılan çeşitli toplantılar sonucu Avrupa’daki Alevi Dedeler’in bizzat katkı ve onayları da alınarak uygulamaya hazır hale getirildi. Uygulama aşamasında kimlerin hangi dersleri vereceklerini, nasıl ve hangi yöntemlerin izleneceğini, muhtemel sorun ve gereksinmelerin neler olabileceğini somut olarak ortaya koyabilmek için, bir de 8 Aralık 2001 tarihinde Hollanda’nın Den Haag’da, 9 Aralık 2001 tarihinde Almanya’nın Wiesloch’da olmak üzere, birer “Açık Yüksek Öğretim Paneli” düzenlenmiş, insanlarımızın büyük gereksinme duydukları, geniş katılım göstererek bu isteklerini açıkça ortaya koydukları bizzat gözlemlenmişti. Açık Yüksek Öğretim Projesi kapsamında hazırlanan  söz konusu Alevilik Müfredat Programı şimdiye kadar ancak Dedeler Yetkinleşme Eğitimi kapsamında uygulamaya konulabilmiş, eğitim çalışmalarımızda kendisinden yararlanılmıştır ve yararlanılmaktadır. Belirtilen projei ne yazık ki gerekli paranın bulunamaması nedeniyle şimdiye kadar uygulanamadı. Bu alandaki teknolojinin bir hayli ucuzlamış olması sonucu umarız önümüzdeki çalışma döneminde hayata geçme şansını bulabilecektir.

Bilimsel ve teknolojik gelişmenin ortaya koyduğu olanaklardan yararlanılarak, ister kitle eğitimi ister Alevilik’le ilgili akademik eğitim olsun, daha bir kolaylaşmış, daha az bir yatırımla olanaklı hale gelmiş bulunmaktadır. Öyle ki, kısa sayılmayan bir süreden beri devletler bile bu olanaklardan yararlanarak, Açık Yüksek Öğretim adı altında çeşitli toplum kesimlerine daha  ucuz ve daha kolay eğitim hizmeti götürmeyi başarmaktadırlar.

Anımsanacağı gibi Akademi de, 2001 yılından beri ¨Açık Öğretim Projesi¨ adı altında bir çalışma başlatmıştı ve ne yazık ki parasal olanaksızlıklar yüzünden gerçekleştirememişti. Gelinen bu aşamada sevinerek belirtmeliyiz ki, konuyla ilgili teknoloji artık bir hayli ucuzlamış bulunmaktadır. Bu nedenle Açık Öğretim Projesi yeniden aktüelleşerek, uygulama şansını yakalamış bulunmaktadır.
Sözkonusu durumu değerlendirerek, insanlarımızı Alevilik eğitiminden geçirmenin zamanı artık gelmiştir. Çalışmalarımızı hızlandırmalı, gerekli finansı bularak bir an önce eğitime başlamalıyız. Devam zorunluluğu olmayan, öğretmeni, sınıf vb. yatırımları en aza indirgeyen „Açık Yüksek Öğretim„in oluşturulmasıyla insanlarımızın Alevilik eğitimi konusundaki istem ve arzularının en kısa zamanda ve kolaylıkla karşılanabileceğini düşünmekteyiz. Bu sadece uzun süreli eğitim programları için değil kısa süreli kurs ve eğitimler için de son derece elverişli bir yöntemdir. Almanca Alevilik Dersleri Öğretmenliği, Dedelik Kurumunun Yeniden Yapılandırılması ve Dedeler’in Eğitimi, Üçer günlük kitle eğitimi, kadınlara, gençliğe, donanımlı kadroların yetiştirilmesine yönelik çalışmalar ve bir çok etkinlik internet üzerinden yürütülecek ders ve bilgilendirmelerle gerçekleştirilebilmektedir. Daha bir çok işlevleri ve parasal getirileri de bulunan bu yapılanmayı bir an önce gerçekleştirmeliyiz.

Üye arkadaşlarımızın yaptıkları araştırmalara göre internet eğitiminin başlatılabilmesi için şunların sağlanması gerekmektedir:

  1. Gerekli araç-gerecin sağlanması(şimdilerde yaklaşık 3500 € tutmaktadır).
  2. Aylık kirası yaklaşık 150-200 €  olan bir linkin kiralanması.
  3. Öğretmenin dersini anlatması sırasında internete göz-kulak olacak ve İnternet sayfasını sürekli yenileyecek bir internet uzmanının hazır bulundurulması.
  4. Ders programları ve ders öğretmenlerinin hazırlanması.
  5. Aylık abonelik üzerinden öğrenci kaydının yapılması…
  6. Reklam alınması.

Birinci şıkta belirtilen 3500 € bir defaya mahsus harcanacak olan meblağdır. Bu parasal gideri karşılayabilek bir sponsor bulmamız gerekli. Sponsorluk yapacak kişiye bizim sunacağımız hizmetse, söz konusu kişinin adını internet ekranımızda sürekli anmak olacak.

Diğer şık ise süreklilik gösteren bir konudur ve her ay 150-200 € kiranın ödenmesini ve bir internet uzmanının görevlendirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Ders programları merkezden hazırlanacak ve öğretmenler buradan sağlanacaktır. Bilim Kurulu üyelerimiz başta olmak üzere, bir çok dost ve ilgili bilimadamından yararlanmak mümkündür. Tabii ki eğitim görevlilerine ders ücreti, yol ve konaklama giderlerinin ödenmesi gerekmektedir. Şimdiye kadar saat ücreti olarak Akademi, öğretim üyelerine 20€ ödemiştir. Bunun yeniden düzenlenmesi düşünülmelidir. Bunun yanı sıra bulunduğu yerden kalkıp Akademi stüdyosunun bulunduğu yere gelmesi ve dersini oradan anlatması nedeniyle yol ve konaklanma giderlerininin karşılanması da kaçınılmaz giderler arasında hesaplanmalıdır.

Aylık abonelik, belirli bir kira karşılığında akademi eğitim programlarını izleyecek olan kişilerin belirlenmesi anlamına gelir. Tahmini hesaplara göre, aylık10 € olmak üzere en az 1000 abonenin kaydedilmesi halinde, belirtilen sistem kendisini finanse edebilir. Her aboneye bir pinkod verilecek  ve bununla bilgisayardaki ders programına girecek ve keyfince izleyecektir.

Abonenin izleyeceği eğitim programına göre, sınavı yine internet yoluyla yapılacak ve kendisine sertifika ya da diploma verilecektir.

Kısaca bu biçimde özetlemeye çalışılan internet üzerinden eğitim kolaylıkları ve ekonomikliği sayılamayacak kadar çoktur.

 

Önerimiz şudur:

Her Akademi mensubu, bu konuda yoğun çaba göstermeli, en az 1000 olmak üzere, mümkün olduğu kadar çok sayıda Açık Yüksek Öğretim abönesi kaydetmelidir.